Iz Budžeta Općine izdvojeno 270.000 KM za novogradske osnovne i srednje škole

Iz Budžeta Općine izdvojeno 270.000 KM za novogradske osnovne i srednje škole

Iz budžeta Općine Novi Grad za 2024. godinu za podršku novogradskim osnovnim i srednjim školama izdvojeno je 270.000 konvertibilnih maraka. Finansijska sredstva će biti usmjerena u realizaciju projekata koji se odnose na izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju i opremanja školskih objekata, te obnovu bibliotečkog fonda, kao i za realizaciju vannastavnih aktivnosti kao mjere prevencije maloljetničke delinkvencije.

Za projekat izgradnje, obnove, sanacije, rekonstrukcije i opremnaja školskih objekata izdvojeno je 130.000 KM, dok su za nabavku bibliotečkog fonda osigurana sredstva u iznosu od 30.000 KM. Za podršku realizaciji vannastavnih aktivnosti učenika novogradskih osnovnih škola izdvojena su sredstva u iznosu od 110.000 konvertibilnih maraka.

Općinski načelnik Semir Efendić potpisao je sporazume sa direktorima 15 osnovnih i tri srednje škole sa područja općine Novi Grad za realizaciju navedenih projekata.

Tom prilikom, načelnik je istakao važnost podrške obrazovnim ustanovama i podsjetio da Općina Novi Grad kontinuirano pruža podršku novogradskim osnovnim i srednjim školama ovisno od potreba samih škola.

„Budžetom Općine Novi Grad za ovu godinu izdvojeno je 160.000 KM za podršku našim osnovnim i srednjim školama. Program se sastoji iz dva dijela, jedan dio tog programa vezan je za kapitalna ulaganja, nešto što bi zvali tekuće održavanje objekata. Dakle, imamo neke od školskih objekata koji su stari već 50-ak godina i imaju potrebu za ulaganjem u razne sadržaje. Jedan dio osnovmih škola opredijelio se da radi sanaciju mokrih čvorova, neki rade ulazne portale, preuređuju dijelove prostorija, prostore ispred školskih objekata itd. Neke škole vrše nabavku klima uređaja, neke škole vrše nabavku dodatnog namještaja za učionice. Uglavnom, ono što je njima najpotrebnije oni to iskažu prema Općini Novi Grad i u skladu sa tim se potpiše sporazum“, rekao je načelnik Efendić.

Podsjetio je da ovdje nisu obuhvaćeni kapitalni projekti koje Općina Novi Grad realizuje poput izgradnje prilaza OŠ „Behaudin Selmanović“ koji je trenutno u toku, izrada glavnog projekta za proširenje OŠ „Avdo Smailović“ u Buča Potoku, izgradnja krova u Petoj gimnaziji i mnogi drugi koji su realizovani, ali oni koji su planirani u narednom periodu.

Deniza Tokalija, direktorica JU „Peta gimnazija“ zahvalila je Općini Novi Grad na kontinuiranoj pomoći i dobroj saradnji. Kazala je da je školama svaka pomoć dobro došla jer mnoge projekte ni bi uspjeli realizovati samostalno.

„Sva sredstva koja se školi doniraju ili daju ili služe kao pomoć, to je za poboljšanje nastavnog procesa, da bi se što bolji uslovi rada primjenili. Mi ove godine planiramo jedno veliko krečenje svih školskih prostorija i smatramo da je došlo vrijeme za jednu dobru dezinfekciju. To je jedan veći projekat, jer imamo puno kvadrata u našoj školi i to bez pomoći Općine ne bi mogli uraditi“, rekla je direktorica Tokalija.

Direktor OŠ „Osman Nakaš“ Edin Đedović rekao je da će sredstva iskorisiti za odvajanje prostora produženog boravka od ostatka škole, što je nastavak projekta koji su započeli prije nekoliko godina, također uz finansijsku podršku Općine Novi Grad.

„Sredstva koja će Općina ove godine uložiti u školu su značajna. Mi smo danas potpisali dva sporazuma sa općinskim načelnikom. Radi se o sporazumu za vannastavne aktivnosti, odnosno podrška radu sekcija, a drugi dio je malo značajniji i radi se o infrastrukturi. Mi smo ranijih godina od Općine potraživali sredstva putem ovakvih projekata gdje smo preselili produženi boravak, jer pokušavamo napraviti što bolje uslove u produženom boravku . U toj fazi je završen jedan dio, a drugi dio, koji smo danas potpisali bit će vezan za nastavak dogradnje, odnosno odvajanje prostora produženog boravka od drugih dijelova škole, gdje će djeca imati sigurniji i slobodniji pristup. Tako da zaista moramo reći da su ova sredstva vrlo bitna i ovom prilikom želim se zahvaliti općinskom načelniku i Vijeću, koje usvaja Budžet i omogućava da se ova  sredstva nađu u budžetu Općine, kako bi škole mogle to iskorisiti na najbolji mogući način“, rekao je direktor Đedović.

Iz Budžeta Općine izdvojeno 270.000 KM za novogradske osnovne i srednje škole

Izvor: PRESS OPĆINE