Informacije

e-mail škole: ososmannakas@gmail.com

bibliotekar: bibliotekar@osonakas.com.ba

Gradačačka 39.

71000 Sarajevo, BiH

Sekretar- Adnan Čavčić: 033-715-660
Direktor-Edin Đedović: 033-715-661
Pedagog-Samra Guhdija: 033-715-662
Biblioteka-Sanja Banjac: 033-407-663

Portirnica-Nezafet Dedović, Amer Turudija : 033-407-665

Produženi boravak: 033-407-666

 

Nastava u prvoj smjeni počinje u 8:00 sati, a u drugoj u 13:15 sati

Nastava u našoj školi se odvija u dvije smjene (razredna nastava).

Odluka o usvajanju okvirnog kalendara pismenih provjera znanja 2021 2022.

 

Kutija povjerenja.