Informacije

e-mail škole: ososmannakas@gmail.com

bibliotekar: bibliotekar@osonakas.com.ba

Gradačačka 39.

71000 Sarajevo

Sekretar- Adnan Čavčić: 033-715-660
Direktor-Edin Đedović: 033-715-661
Pedagog-Samra Guhdija: 033-715-662
Biblioteka-Sanja Banjac: 033-407-663

Portirnica-Nezafet Dedović, Amer Turudija : 033-407-665

Produženi boravak: 033-407-666

Nastava u prvoj smjeni počinje u 8:00 sati, a u drugoj u 11:30 sati, trenutno po kombinovanom modelu

Nastava u našoj školi se odvija u dvije smjene (razredna nastava)

Raspored časova za školsku 2020/2021. školsku godinu-svi razredi

Odluka o usvajanju okvirnog kalendara pisanih provjera znanja za I polugodište.

Odluka o usvajanju okvirnog kalendara  pisanih provjera znanja za II polugodište
Kutija povjerenja.

RASPORED ZVONJENJA od 8.2.2021.g. (skraćeni časovi)