Zakonski propisi

Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju
Pravila JU OŠ “Osman Nakaš”
Pedagoški standardi i opći normativi za osnovnu školu
Pravilnik o praćenju i vrednovanju učenika
Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja, 2018.
Pravilnik o kućnom redu s etičkim kodeksom JU OŠ “Osman Nakaš”
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2017.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2019.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, 2020.
Pravilnik o ishrani učenika
Pravilnik o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana
Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju
Krizni plan pripravnosti JU OŠ “Osman Nakaš”

Revidirani Krizni plan pripravnosti JU OŠ “Osman Nakaš”

Pravilnik o vođnju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika

Poslovnik o radu stručnih organa škole

Program rada škole_Razvojni plan-Edin Đedović

Revidirani Krizni plan pripravnosti škole, septembar 2021

Metodološko uputsvo za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARS CoV2

Plan javnih nabavki za 2022. godinu

Poslovnik o radu Školskog odbora, februar 2022

Etički kodeks za ekskurziju, 2022

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 2022

Pravilnik o radu JU OŠ “Osman Nakaš”, juli 2022

Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2022. godinu

Izmjene i dopune Pravilnika o radu, oktobar 2022

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provođenja odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana

Pravilnik o postupku internog prijavljivanja korupcije