Kulturno-javna djelatnost škole u I polugodištu

REALIZOVANI OBLICI SARADNJE  SA ZAJEDNICOM, DRUGIM ŠKOLAMA, INSTITUCIJAMA, NADLEŽNOM OPĆINSKOM SLUŽBOM                                                                                                                                                      NAZIV INSTITUCIJE NAČIN SARADNJE SADRŽAJ   Općina Novi Grad Prijem prvačića Manifestacija

Čitaj više

1 2 3 16