Kulturno-javna djelatnost škole u I polugodištu

REALIZOVANI OBLICI SARADNJE  SA ZAJEDNICOM, DRUGIM ŠKOLAMA, INSTITUCIJAMA, NADLEŽNOM OPĆINSKOM SLUŽBOM                                                                                                                                                      NAZIV INSTITUCIJE NAČIN SARADNJE SADRŽAJ   Općina Novi…

 “Moja draga BiH, kroz prostor i vrijeme”

Izložba Arhiva Federacije  Bosne i Hercegovine u našoj školi, pod nazivom: „Dan državnosti Bosne i Hercegovine“. Izložba se sastoji od 18 arhivskih panoa, a prilikom njene izrade korištena je arhivska građa (fondovi, zbirke, novine, časopisi i službena glasila), koja se čuva u Arhivu Federacije BiH.   Na izložbi su prezentovani dokumenti koji govore o obilježavanju 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u različitim vremenskim razdobljima od 1943. do 2013. godine,…