Rukovodstvo škole

DIREKTOR-Mr.Edin Đedović
SEKRETAR-Adnan Čavčić, diplomirani pravnik
PEDAGOG-Samra Guhdija, magistar pedagogije-strukovni smjer
BIBLIOTEKAR-Sanja Banjac, diplomirani bibliotekar

 

 

 

SOCIJALNI RADNIK- Irnesa Fejzić, diplomirani socijalni radnik

 

 

 

 

 

 

 

PSIHOLOG- Sanja Frenjo-Malešević, diplomirani psiholog