Uprava škole

DIREKTOR-Mr.Edin Đedović
SEKRETAR-Adnan Čavčić, diplomirani pravnik
PEDAGOG-Samra Guhdija, magistar pedagogije-strukovni smjer
BIBLIOTEKAR-Sanja Banjac, diplomirani bibliotekar