Sekcije

 

KULTURNO-UMJETNIČKE
Literarno-recitatorska sekcija Nada Glišić  
Novinarska sekcija Eldina Brulić-Sorguč  
Dramska sekcija Namir Bašić i Ljiljana T-D  
Art sekcija Amina Jabučar i Almira Homarac  
Plesna sekcija Tatjana I-P i Bojana Kozomara  
Hor i orkestar Edvina Kustura  
Folklorna sekcija

 

Vedad Hindija  
Mali ljubitelji knjige Elbina Bahtijarević i Anesa Omanović  
Likovna sekcija Mersiha Rogo i Lejla Goro  
Mali hor Anesa Omanović  
TEHNIČKE I NASTAVNE
 Saobraćajna sekcija Alma Jahić  
 Tehnička sekcija Alma Jahić  
 Račuanrska sekcija Mahir Zolota  
Mladi Fizičari Amir Cero  
Zaštita od NUS-a/Mladi hemičari Amela Mahmutović  
Mladi geografi Marijana Bagara  
Mladi matematičari VI i VIII r. Nada Sokolović  
Mladi matematičari VII i IX r. Lejla Maslo  
Deutsch klub Džejran Hajdarpašić  
SPORTSKE
 Sportska sekcija Željko Aleksić  
Odbojka Željko Aleksić  
Planinarska sekcija Dženita Osmanbegović i Meliha Hadžialijagić  
Zdravlje i biciklizam Meliha Hadžialijagić  
OSTALE
 Prva pomoć i zaštita Sanela Kadić  
Kulturna bašina Šemsa Ćuprija  
RTV „Školarac“ Sanela Ljumanović  
Šahovska sekcija Nihada Halač i Edina Ahmethodžić  
Ekološka sekcija Lejla Goro