Sekcije

PODRUČJE KULTURE I UMJETNOSTI
Mali ljubitelji knjige i Literarna sekcija –mlađi uzrast Elbina Bahtijarević i Meliha Hadžialijagić
Literarna sekcija- stariji uzrast, novinarska sekcija Eldina Brulić-Sorguč
Dramska sekcija – mlađi uzrast Edina Ahmethodžić i Namir Bašić
Recitatorska sekcija –mlađi uzrast Almira Homarac
Recitatorska sekcija – stariji uzrast Nada Glišić
Likovna sekcija – mlađi uzrast Tatjana Ivanović-Pavlinović
Art sekcija -Amina Jabučar
Bibliotekarska sekcija -Sanja Banjac
Hor – mlađi uzrast Anesa Omanović i Lejla Goro
Hor i orkestar – stariji uzrast Hamza Alković
Folklorna sekcija -Vedad Hindija
Plesna sekcija -Bojana Kozomara

PODRUČJE TEHNIKE I TEHNOLOGIJE
Saobraćajna sekcija-stariji uzrast- Šejla Kurudžija
Tehnička sekcija- Šejla Kurudžija

Računarska sekcija-Zolota Mahir
Web design Zolota Mahir

SPORTSKE
Odbojkaška sekcija -Željko Aleksić
Košarkaška sekcija -Željko Aleksić
Planinarska sekcija -Dženita Osmanbegović

SEKCIJE ZA PROŠIRIVANJE ZNANJA
Mladi fizičari -Amir Cero
Mladi hemičari/ Zaštita od NUS-a -Amela Mahmutović
RTV Školarac -Sanela Ljumanović
Mladi geografi -Marijana Bagara
Mladi matematičari -Lejla Maslo i Nada Sokolović
Prva pomoć i zaštita -Sanela Kadić
CIVITAS -Anita Suša
Kulturna baština -Šemsa Ćuprija
English club -Aida Sivić-Babić