Info

e-mail škole: skola@osonakas.edu.ba

Gradačačka 39.

71000 Sarajevo

Sekretar- Adnan Čavčić: 033-715-660

Direktor-Edin Đedović: 033-715-661

Pedagog-Samra Guhdija: 033-715-662

Biblioteka-Sanja Banjac: 033-407-663

Portirnica-Nezafet Dedović, Amer Turudija : 033-407-665

Produženi boravak: 033-407-666

Nastava u prvoj smjeni počinje u 8:00 sati, a u drugoj u 11:30 sati, trenutno po kombinovanom modelu

Nastava u našoj školi se odvija u dvije smjene (razredna nastava)