Vannastavno osoblje

DOMAR: Muhamed Karić

SERVIRKA: Mirsada Džihanić

DNEVNI ČUVARI: Amer Turudija
Nezafet Dedović

RADNICE NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE: Sabaheta Radmilović
Adila Terzo
Aiša Dževlan
Vladavić Safija
Muamera Džindo