Nastavno osoblje

Ime i prezime nastavnika Predmet Razrednik
Eldina Brulić-Sorguč BHS jezik i književnost VI-1

 

Nada Glišić BHS jezik i književnost VIII-2

 

Alma Feriz BHS jezik i književnost
Aida Sivić Babić Engleski jezik
Bulutović Alema Engleski jezik
Džejran Hadarpašić Njemački jezik
Amna Muslić Njemački jezik IX-1

 

Lejla Maslo Matematika
Nada Sokolović Matematika/Informatika V-1

 

Daria Osmanbegović Likovna kultura IX-2

 

Hamza Alković Muzička kultura VIII-1

 

Anita Suša Historija/ DKR
Marijana Bagara Geografija VII-2

 

Sanela Kadić Biologija VII-1

 

Amela Mahmutović Hemija/ Kultura življenja/DKR
Amir Cero Fizika
Šejla Kurudžija Tehnička kultura
Emira Hadžović Osnove tehnike
Mahir Zolota Informatika/EMIS/eDnevnik
Željko Aleksić Tjeleni i zdr. odgoj
Šemsa Ćuprija Islamska vjeronauka
Edina Hodžić Informatika
Vedad Hindija Engleski jezik VI-2

 

Amina Jabučar Razredna nastava I-1
Dženita Osmanbegović Razredna nastava I-2
Almira Homarac Razredna nastava I-3
Namir Bašić Razredna nastava II-1
Elbina Bahtijarević Razredna nastava II-2
Ljiljana Tubin-Damjanović Razredna nastava II-3
Tatjana Ivanović-Pavlinović Razredna nastava III-1
Sanela Ljumanović Razredna nastava III-2
Bojana Kozomara Razredna nastava III-3
Anesa Omanović Razredna nastava IV-1
Lejla Goro Razredna nastava IV-2
Meliha Hadžialijagić Razredna nastava IV-3
Edina Ahmethodžić Razredna nastava V-2
Sadina Berbić Razredna nastava V-3