Nastavno osoblje

  IME I PREZIME PREDMET RAZREDNIK
1.  Nada Glišić BHS jezik i književnost 9-2
2. Eldina Brulić-Sorguč BHS jezik i književnost 7-1
3. Merita Šabeta BHS jezik i književnost  
4. Lejla Maslo Matematika  
5. Nada Sokolović Matematika 6-1
6. Amir Cero Fizika  
7. Aida Sivić-Babić Engleski jezik  
8. Vedad Hindija Engleski jezik 7-2
9. Alema Bulutović Engleski jezik  
10. Mersiha Rizvić Engleski jezik  
11. Džejran Hajdarpašić Njemački jezik  
12. Ćelović Naida Turski jezik  
13. Mahir Zolota Informatika  
14. Šejla Kurudžija Informatika  
15. Alma Jahić Teh kult., Osnovi teh.  
16. Sanela Kadić Biologija 8-1
17. Amela Mahmutović Hemija, Građ.obr., DKR,, kul.živ. 9-1
18. Marijana Bagara Geografija 8-2
19. Anita Suša Historija 6-3
20. Šemsa Ćuprija Islamska vjeronauka  
21. Edvina Kustura Muzička kultura 6-2
22. Daria Osmanbegović Likovna kultura  
23. Željko Aleksić Tjel. i zdr. odgoj  
24. Meliha Hadžialijagić Razredna nastava 1-1
25. Anesa Omanović Razredna nastava 1-2
26. Lejla Goro Razredna nastava 1-3
27. Amina Jabučar Razredna nastava 2-1
28. Dženita Osmanbegović Razredna nastava 2-2
29. Almira Homarac Razredna nastava 2-3
30. Namir Bašić Razredna nastava 3-1
31. Elbina Bahtijarević Razredna nastava 3-2
32. Ljiljana Tubin-Damjanović Razredna nastava 3-3
33. Tatjana Ivanović-Pavlinović Razredna nastava 4-1
34. Sanela Ljumanović Razredna nastava 4-2
35. Bojana Kozomara Razredna nastava 4-3
36. Nihada Halač Razredna nastava 5-1
37. Edina Ahmethodžić Razredna nastava 5-2
38. Mersiha Rogo Razredna nastava 5-3