Uputa za registraciju roditelja na eDnevnik

Uputa za registraciju roditelja na eDnevnik

UPUTA ZA REGISTRACIJU RODITELJA NA E-DNEVNIK

Pristup elektronskom dnevniku (eDnevnik) u drugom polugodištu vrši se putem web stranice:  web.emis.edu.ba

Također,  od drugog polugodišta koristi se nova aplikacija eDnevnika za osnovne škole, što podrazumijeva da će se istoj pristupati sa novim korisničkim računom, koje će se dostaviti roditelju od strane razrednika.

Aplikacija eDnevnika na portalu e-dnevnik.edu.ba  od 29.1.2024. godine nije više aktivna.