Gostovanje na Filozofskom fakultetu u Banja Luci

Gostovanje na Filozofskom fakultetu u Banja Luci

U ponedjeljak, 10. IV 2023.godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gostovale su Nada Sokolović i Sanela Dolić. Tema gostovanja je bila upotreba digitalnih tehnologija u nastavi i razvoj funkcionalnih znanja djece i mladih u vaspitno-obrazovnom sistemu. eTwinning ambasadorice su studente SP učiteljskog fakulteta, psihologije i pedagogije upoznale sa digitalnim resursima, koje mogu da koriste u nastavi i mogućnostima, koje im pruža eTwinning. Studenti su bili u prilici i da nauče kako se određene aplikacije mogu koristiti u svrhu formativnog praćenja učenica i učenika na časovima.