Zahvalnica Vijeća roditelja

Zahvalnica Vijeća roditelja

Vijeće roditelja JU OŠ „Osman Nakaš“  na čelu sa predsjednikom Adnanom Mušićem i predstavnikom Kantonalnog Vijeća roditelja Sanjinom Halvadžijom je u ponedjeljak 10.4.2023. godine, direktoru škole uručilo zahvalnicu za sve uposlenike škole za nesebično zalaganje, trud i pruženu pomoć djeci-učenicima škole tokom perioda trajanja COVID-19 pandemije, te izuzetnoj saradnji sa Vijećem roditelja na svim poljima, a sve sa ciljem unapređenja standarda u odgojno-obrazovnim procesima.

Kolektiv škole zahvaljuje Vijeću roditelja i ostaje odlučan da se ovakva saradnja nastavi i u narednim redovnim i vanrednim situacijama koje nam slijede.