„… jer je tvoje samo to što daš iskreno od srca“

Dana 10.5.2023. godine realizovano je predavanje na temu „Zaštita djece u digitalnom okruženju“. Realizator edukacije je g-din Vahidin Đaltur, IT ekspert i sudski vještak iz informacijsko-komunikacijske oblasti, ali i predavač u Centru za edukaciju sudija i tužilaca BiH. Edukaciji su prisustvovali članovi Vijeća roditelja učenika naše škole i članovi Nastavničkog vijeća škole, a prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana.

G-din Vahidin Đaltur se više puta tokom godina odazivao na naše pozive i molbe za realizacijom interaktivnih predavanja za učenike, roditelje učenika i nastavno osoblje. Jako cijenimo stručni pristup protkan namjerama da se edukuju svi akteri odgojno-obrazovnog procesa, a u cilju zaštite naših učenika od negativnih uticaja digitalnog okruženja kojem smo izloženi danas. Zbog svega navedenoga, veliko hvala g-dinu Đaltur koji je i ovaj put nesebično odvojio svoje vrijeme i podijelio svoje znanje sa nama, zajedno sa preporukama kako da pomognemo našoj djeci.

By Edin