BZK “Preporod”: Dodjela edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga”

BZK “Preporod”: Dodjela edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga”

Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” svim osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo darovat će kapitalno važnu ediciju “Bošnjačka književnost u 100 knjiga” i druga svoja brojna izdanja. Dodjela ove vrijedne donacije, čija je finansijska vrijednost veća od 35.000 KM, održat će se u sklopu manifestacije Dani Kantona Sarajevo u srijedu, 8. 5. 2024. godine s početkom u 14.30 sati u Prvoj gimnaziji u Sarajevu.

Na ovaj način Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” uzvratit će zahvalnost i Ministarstvu kulture i sporta, odnosno Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za podršku radu i djelovanju Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i drugih temeljnih organizacija kulture naroda Bosne i Hercegovine kojom su umnogome omogućene kako izdavačke, tako i druge aktivnosti ovih institucija kulture.

Uz predsjednika Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i glavnog urednika edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga” prof. dr. Sanjina Kodrića, prilikom ovog događaja obratit će se i ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda, ministrica odgoja i obrazovanja Kantona Sarajevo  Naida Hota-Muminović te predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić.

O EDICIJI

Edicija “Bošnjačka književnost u 100 knjiga” u izdanju Instituta za bošnjačke studije Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” nagrađena je Priznanjem za očuvanje i valorizaciju književne baštine na ovogodišnjem 35. Međunarodnom sajmu knjiga u Sarajevu.

Ovaj izdavački poduhvat je zapravo jedan od kapitalnih projekata Bošnjačke zajednice kulture “Preporod”, kao i jedan od kapitalnih projekata u ukupnoj savremenoj kulturi Bosne i Hercegovine.

Edicija se kontinuirano objavljuje počev od 1995. godine, kad ju je u Institutu za bošnjačke studije zasnovalo tadašnje rukovodstvo Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” na čelu s prof. dr. Muhsinom Rizvićem, najznačajnijim historičarom bošnjačke i bosanskohercegovačke književnosti, a prema koncepciji najistaknutijih bošnjačkih autoriteta u pitanjima bosnističke nauke o književnosti kakvi su, uz prof. dr. Muhsina Rizvića kao prvaka, bili prof. dr. Enes Duraković, prof. dr. Munib Maglajlić, Alija Isaković i dr.

Koncipirana je kao književno-naučni projekt s ciljem naučne, književnohistorijske sistematizacije, valorizacije i afirmacije povijesti bošnjačke književnosti u njezinoj sveukupnosti, odnosno počev od srednjeg vijeka i početaka bošnjačkog književnog stvaranja, pa sve do savremenosti i recentnog književnog trenutka.

Edicija je strukturirana kao niz od 20 kola od po pet knjiga, pri čemu prilikom sastavljanja pojedinih kola Edicije Redakcioni odbor nastoji da svako pojedino kolo što vjerodostojnije predstavi raznovrsnost pojava i oblika bošnjačke književnosti u pojedinim razdobljima i u protoku vremena.

Pritom, sva djela objavljena u Ediciji priređena su prema najvišim naučnim, odnosno književnohistorijskim i tekstološkim standardima te opremljena pratećom književnohistorijskom studijom i drugom propisanom književnohistorijskom aparaturom (biografija, bibliografija i literatura), kao i podvrgnuta rigoroznoj naučnoj provjeri kako sa strane recenzenata svake knjige objavljene u Ediciji, tako i sa strane Redakcionog odbora i uredništva Edicije, a što sve zajedno Ediciju čini dosad najznačajnijim, fundamentalnim ostvarenjem bosnističke književne historiografije.

Sveobuhvatnim predstavljanjem bošnjačke književnosti od najranijih vremena do danas, odnosno od srednjovjekovlja, preko osmanskog doba i austrougarskog perioda, pa tokom cijelog 20. st., sve do savremenosti i recentnog trenutka, Edicijom se u reprezentativnom izboru uspostavlja višestoljetna vertikala usmene i pisane književne umjetnosti Bošnjaka, a kakvu evropski te drugi južnoslavenski narodi imaju odavno, mnogi čak i u varijacijama.

Pritom, ovaj prvi i najveći presjek bošnjačke književnosti za bošnjačku, ali i ukupnu bosanskohercegovačku kulturu od neprocjenjive je vrijednosti i u smislu učvršćivanja svijesti o narodnoj samosvojnosti te za valjano njezino predstavljanje u evropskoj i svjetskoj zajednici naroda i njihovih kultura općenito.

Od planiranih 20 kola od po pet knjiga, tj. sveukupno 100 knjiga, od prvog objavljivanja u julu 1995. godine pa dosad objavljeno je 13 kola Edicije, a u pripremi su 14. i 15. kolo.U najnovijem, 13. kolu, objavljenom u decembru 2023. godine, zastupljene su sljedeće knjige: Divani Ahmeda Vahdetija i Huseina Lamekanija, kao prvi cjeloviti prijevodi djela ovih bošnjačkih autora iz osmanskog doba (priređivač i prevodilac s osmanskog turskog i perzijskog jezika dr. Slobodan Ilić), antologije Bošnjačka drama I (priređivač: prof. dr. Almedina Čengić) i Bošnjačka drama II (prof. dr. Muhamed Dželilović), kao dosad najcjelovitije antologije bošnjačke dramske književnosti od kraja 20. st. pa nadalje, roman Imotski kadija Irfana Horozovića (priređivači: prof. dr. Šeherzada Džafić i prof. dr. Irma Marić) te pjesničke zbirke Polje me moje prevarilo Muje Musagića i Nikako da svane Rapka Ormana (priređivači: Hadžem Hajdarević i prof. dr. Alija Pirić).

Aktuelni glavni urednik Edicije je prof. dr. Sanjin Kodrić (predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), urednik je Edin Mulać (Bošnjačka zajednica kulture “Preporod”), a članovi Redakcionog odbora su istaknuti književni historičari prof. dr. Alena Ćatović (redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Muhidin Džanko (redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Dijana Hadžizukić (redovni profesor Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru), prof. ddr. Adnan Kadrić (naučni savjetnik Orijentalnog instituta Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Sanjin Kodrić (predsjednik Bošnjačke zajednice kulture “Preporod” i redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu), prof. dr. Mirsad Kunić (redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli) te književnik Hadžem Hajdarević (predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine, preminuo).

IZVOR:BTK”PREPOROD”

BZK “Preporod”: Dodjela edicije “Bošnjačka književnost u 100 knjiga”