Evropska unija finansira obnovu sportskih dvorana u obrazovnim institucijama širom BiH

Evropska unija finansira obnovu sportskih dvorana u obrazovnim institucijama širom BiH

EU4Sport novi je projekat Evropske unije kojim će se obnoviti i modernizovati sportske dvorane u 17 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini te dvorana Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Projekat vrijedan 2,1 milion eura, omogućit će bolje i kvalitetnije uslove za rad u osnovnim školama u Sarajevu, Ustikolini, Voljevcu, Stranjanima, Visokom, Donjem Hotonju, Kupresu, Tešnju, Rogatici, Blatnici, Strojicama te Istočnom Sarajevu.

EU4Sport novi je projekat Evropske unije kojim će se obnoviti i modernizovati sportske dvorane u 17 osnovnih škola u Bosni i Hercegovini te dvorana Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u Sarajevu. Projekat vrijedan 2,1 milion eura, omogućit će bolje i kvalitetnije uslove za rad u osnovnim školama u Sarajevu, Ustikolini, Voljevcu, Stranjanima, Visokom, Donjem Hotonju, Kupresu, Tešnju, Rogatici, Blatnici, Strojicama te Istočnom Sarajevu.

Danas je u prostorijama Ureda EU u BiH u Sarajevu zvanično obilježen početak projekta EU4Sport na koordinacionom sastanku kome su prisustvovali predstavnici Evropske unije u BiH, predstavnici svih 18 obrazovnih institucija korisnica projekta, predstavnici Sektora za sport Ministarstva civilnih poslova BiH te predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava.

Stefano Ellero, šef Kooperacija Delegacije Evropske unije u BiH istakao je kako se nada da će uz ovu podršku sportske dvorane u obrazovnim institucijama, koje su obuhvaćene projektom, imati mnogo bolje uvjete za rad. “Naš cilj je omogućiti optimalne uslove za fizičko obrazovanje u školama te uvjete za rekreativne aktivnosti. Želimo uložiti ne samo u razvoj motoričkih vještina i znanje o sportu, već u izgradnju ličnosti i odnosa vršnjaka te podržati usmjeravanje energije mladih ljudi u društveno korisnom smjeru,” rekao je Ellero.

U pripremnoj fazi projekta, između Ministarstva civilnih poslova BiH i resornih ministarstava u FBiH i RS uspostavljena je uspješna saradnja i koordinacija aktivnosti što je omogućilo finaliziranje svih potrebnih uslova za početak projekta. Projektni partneri istakli su da je podrška dijalogu između donosioca odluka i sportskih udruženja ključna u promociji zdravog življenja i društvene kohezije mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine.

Jasmina Omerbašić, direktorica Osnovne škole “Ustikolina” istakla je da je veoma zahvalna na učešću u ovom projektu budući da će doprinijeti održavanju časova tjelesnog i zdravstvenog odgoja u uvjetima dostojnog obrazovnog sistema.

U školi u kojoj sam trenutno direktorica naučila sam prva slova i kao učiteljica sam radila više od 20 godina. Svaki čas tjelesnog i zdravstvenog odgoja je održan u sali neefikasnoj za održavanje časova, a tako je i sada. Prvi projekat koji sam napisala kada sam postala direktorica bio je upućen Evropskoj uniji. Neizmjerno mi je zadovoljstvo i sreća što smo danas ovdje i što nam je odobren projekat,” rekla je Omerbašić te dodala da su časovi tjelesnog i zdravstvenog odgoja veoma važni za razvoj svakog djeteta.

Zub vremena je doprinio potrebi za potpunom renovacijom sale za 770 učenika koji svakodnevno pohađaju našu školu. Obnova će doprinijeti kvaliteti časova te poboljšati kvalitet i kvantitet brojnih sportskih i kulturnih dešavanja koji se odvijaju u ovoj sali,” rekao je Milomir Draganić, direktor Osnovne škole “Sveti Sava” iz Rogatice dodavši da od osnivanja škole nije bilo značajnijih ulaganja.

Škole koje su uključene u ovu projektnu fazu su: JU “Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju” Sarajevo, JU OŠ “Ustikolina”, JU OŠ “Nafija Sarajlić” Sarajevo, JU OŠ “Voljevac”, JU OŠ “Ahmed Muradbegović” Stranjani, JU OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko, JU OŠ “Izet Šabić” Donji Hotonj, JU “Fakultet sporta i tjelesnog odgoja” Univerziteta u Sarajevu, JU OŠ “Avdo Smailović” Sarajevo, JU OŠ “Osman Nakaš” Sarajevo, JU OŠ “Fra Miroslava Džaje” Kupres, JU OŠ “Kulin Ban” Tešanjka, JU OŠ “Sveti Sava” Rogatica, JU OŠ “Dositej Obradović” Blatnica, JU OŠ “Rade Marijanac” Strojice, JU OŠ “Osman Nuri Hadžić” Sarajevo, JU OŠ “Grbavica II” Sarajevo, JU OŠ “Sveti Sava” Istočno Novo Sarajevo.

EU4Sport jedan je od brojnih projekata Evropske unije u Bosni i Hercegovini koji za cilj ima jačanje kvalitete obrazovanja kao jednog od ključnih elemenata razvoja zemlje.

IZVOR: Delegacija EU U BiH