Realizacija nastave za 31.12.2021. godine, Dan dječije radosti, odvijat će se po sljedećem rasporedu:

  • PREDMETNA NASTAVA:

Nastava se realizuje u skladu sa redovnim rasporedom uz skraćeno odvijanje  časova. Jedan čas traje 30 minuta.

Prva smjena završava sa šestim časom.

  • RAZREDNA NASTAVA:

Prva smjena se realizuje od 08:00 do 10:00 sati, veseli časovi

Druga smjena se realizuje od 10:00 do 12:00 sati, veseli časovi

Rad produženog boravka se odvija prema ustaljenoj satnici, od 07:00 do 17:00 sati

U skladu sa obavještenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike FBiH, obavještavamo vas da je ponedjeljak, 3. januar 2022. godine, neradni dan.

Svim učenicima, roditeljima i uposlenicima želimo uspješnu i sretnu 2022. godinu

By Edin