U skladu sa dopisom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo, broj 11-03/02-34-26453-4/21, od 23.11.2021. godine, obavještavamo vas da se petak, 26.11.2021. godine određuje kao nenastavni dan, a da će se rad produžnog boravka odvijati po redovnom rasporedu.

Za sve dodatne informacije, stojimo na raspolaganju.

 

By Edin