„Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati.”’

Dana 12.11.2021. godine , u prostorijama škole, realizovano je predavanje na temu „Sigurnost učenika u digitalnom okruženju“.

Na veliko zadovoljstvo i učenika i osoblja škole, predavač je bio g-din Vahidin Đaltur, IT ekspert i sudski vještak iz informacijsko-komunikacijske oblasti, ali i predavač u Centru za edukaciju sudija i tužilaca BiH.

Tokom interaktivnog predavanja naučili smo mnogo, a najvažnije od svega, kako sebe zaštiti u virtuelnom okruženju i kako djelovati ukoliko doživimo neugodnost. I nakon okončanih 45 minuta, pitanja su se nizala, a oduševljenje učenika nakon realizovane aktivnosti poslao je poziv profesoru za skoro ponovno druženje.

By Edin