“Mašta nikada ne dovodi do razočaranja”
Erich Maria Remarque
Nastavnik Vedad Hindija je realizovao ogledni čas u odjeljenju IV-2. Učenici su na kreativan način učili o godišnjim dobima i vremenskim uslovima. Korelacija je ostvarena sa brojnim predmetima, a posebno je učenicima bila zanimljiva korelacija sa predmetom tjelesni i zdravstveni odgoj kada su se riječi učile kroz igru „grudvanja“

By Edin