“Ako ima volje, ima i načina”
George Bernard Shaw
UN je 3. 12. proglasio Međunarodnim danom osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom od drugih ne traže sažaljenje nego podršku i poštivanje osnovnih ljudskih prava, kao i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu. Povodom obilježavanja ovog značajnog datuma, sa učenicima je razgovarano o osobama sa invaliditetom, podršci koju svako od nas može da pruži. Pisali smo poruke svim ljudima o značaju razmišljanja o 3.12., jer ovi naši koraci imaju za cilj da promovišu razumijevanje problema invaliditeta i jednakog tretmana svih ljudi.

By Edin