U skladu sa Uputstvom o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama za period od 12.3. do 26.3.2021. godine, broj: 11/04-34-2024-4/21 od 11.3.2021.g. , obavještavamo vas o sljedećem:

  • Prva smjena počinje u 9,00 sati, druga u 12,40 sati,
  • Dozvoljava se rad produženog boravka za učenike osnovne škole uz strogo poštivanje higijensko-epidemioloških mjera. Početak rada od 17.3.2021.g. od 7,00 sati.

By Edin