1.mart se obilježava kao Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 29. februara i 1. marta 1992. godine održan je referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Većina Bosanaca i Hercegovaca izjasnila se za demokratsku i nezavisnu Bosnu i Hercegovinu, državu ravnopravnih građana. Na referendum je izašlo oko 64,31% građana s pravom glasa, a za nezavisnost BiH glasalo je njih oko 99,44%. Nezavisnost je proglašena 1. marta 1992. godine, a kao odgovor na referendum,  postavljene  su barikade  u Sarajevu.

Pogledajte na koji način su naši učenici obilježili ovaj značajan dan.

Najveći uspjesi u sportu

Novinarsko-literarna

Biodiverzitet

Matematika

Prvi mart-Historija

 

By Edin