Microsoft Kaizala je aplikacija za sigurnu razmjenu poruka i rad koja omogućuje saradnju s drugim korisnicima u ustanovi i izvan nje. Sastavni je dio paketa Office 365 platforme koju koristimo za online nastavu u našoj školi. Šaljite i primajte direktne poruke, koordinirajte zadatke, koristite posebne alate za interakciju s timom gdje god se nalazili.

Aplikacija je pogodna za uspješnu i sigurnu saradnju roditelja/učenika i razrednika/nastavnika putem mobilnih telefona.

Kaizala mobilnu aplikaciju možete besplatno preuzeti iz trgovine Google Play za telefone sa sistemom Android i trgovine App Store za telefone sa sistemom iOS.

Preuzimanje mobilne aplikacije

  1. Na mobilnom uređaju Preuzmite Microsoft Kaizala iz trgovine Google Playili trgovine App Store.
  2. Dodirnite početak rada.
  3. Unesite svoje ime i telefonski broj, a zatim dodirnite dalje.
  4. Omogućite Kaizala da biste potvrdili svoj telefonski broj i uvezli popis kontakata.
  5. Spremni ste za početak korištenja Kaizala.

Važno: Microsoft Kaizala račun može se provjeriti samo s jednim telefonskim brojem. Isti broj neće funkcionirati za više računa.

By Edin