Dana 15.1.2021. eTwinning ambasadorica Nada Sokolović  je za zainteresovane članove Nastavničkog vijeća  OŠ“Osman Nakaš“ održala webinar „Citius, altius, fortius! i predstavila eTwinning, kao alat za umrežavanje nastavnika.

 Ovaj webinar  realizovan je pomoću MS Teams-a.  

Cilj ove prezentacije bio je promovirati eTwinning  kao moderni alat za unapređivanje nastavnog procesa i umrežavanje nastavnika/ca, potaknuti uposlenike OŠ“Osman Nakaš“  da se registruju na eTwinning  portal i  uzmu aktivno učešće u svom profesionalnom usavršavanju i da se aktiviraju kroz eTwinning  projekte.

U prvom dijelu prezentacije ambasadorica Nada Sokolović je  učesnike upoznala sa mogućnostima eTwinning-a i prednostima, koje eTwinning pruža prosvjetnim radnicima u smislu njihovog stručnog usavršavanja.

Drugi dio prezentacije odnosio se na predstavljanje MS Forms i MS Teams i  primjera dobre prakse. U okviru prezentovanja primjera dobre prakse na webinaru „Citius, altius, fortius! predstavljeni su eTwinning projekti “Famous female mathematicians 4” i projekat “International day of mathematics 2020” (nagrađen sa EQL).

 Za ovaj webinar je kreiran događaj na etwinning Live https://live.etwinning.net/events/event/166018

Na istom linku možete pregledati i prezentaciju, korištenu na webinaru.

By Edin