“Djelovanje je osnovni ključ svakog uspjeha”

Pablo Pikaso

Naročito tokom mjeseca februara realizovano je niz aktivnosti povodom prevencije vršnjačkog nasilja, a dana 22.2.2023. godine obilježen je i Dan ružičastih majica. Govorili smo o nasilju, različitim situacijama, reagovanjima na iste ukoliko se učenici nađu u takvoj situaciji bez obzira da li je u pitanju digitalno okruženje ili ne, te o značaju adekvatne komunikacije, aktivnog slušanja, značaja zaštite mentalnog zdravlja. Također, realizovane su i posjete institucijama kulture. U realizaciji pomenutih aktivnosti učestvovali su učenici, nastavnici, pedagoško-psihološka služba škole a sve uz podršku direktora škole.  Dana 22.2. škola je bila u ozračju ružičaste boje.  Obzirom da je na ovaj datum jedna grupa učenika imala realizaciju Škole skijanja, učenici su poslali poruku i sa planine Igman.

By Edin