Obavještavamo vas da nastava u II polugodištu školske 2022/2023. godine počinje dana 30.1.2023. godine u skladu sa redovnim rasporedom časova, a prema rasporedu smjena:

I smjena: I-1, I-2, I-3, III-1, III-2, III-3, V-1 i V-2 i predmetna nastava VI-IX razreda,

II smjena: II-1, II-2, II-3, IV-1, IV-2, IV-3 i V-3.

Rad produženog boravka se odvija po redovnom rasporedu.

By Edin