Naša škola već 28 godina sarađuje sa Udruženjem “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu – Jovan Divjak”. Učenici i članovi kolektiva su svake godine kupovinom novogodišnjih kalendara stipendirali učenike članove udruženja. Ove godine smo kupovinom 52 kalendara ponovo pomogli njegovu humanu djelatnost.

Direktor Udruženja se zahvaljuje učenicima, njihovim roditeljima i članovima našeg kolektiva i želi svima sretnu i uspješnu  2023. godinu.

By Edin