Nakon usvajanja rebalansa Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu, kojim je omogućena nabavka udžbenika za osnovce s područja općine Novi Grad Sarajevo, od drugog do četvrtog razreda, na prijedlog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Mirze Selimbegovića, upriličen je hitan sastanak sa svim direktorima osnovnih škola sa područja općine Novi Grad Sarajevo.

Sastanku je prisustvovao načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i ministrica za obrazovanje i odgoj Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović. Općina je ranije osigurala sredstva za nabavku udžbenika i ruksaka za sve prvačiće, dok je Ministarstvo izvršilo nabavku za učenike od V do IX razreda osnovne škole, čime će svi učenici u općini Novi Grad Sarajevo imati besplatne udžbenike. Prilikom sastanka dogovorene su daljnje aktivnosti oko realizacije nabavke udžbenika za sve osnovce.

Ministarstvo i Općina su pored novčanih sredstava ponudili svoju podršku u procesu javne nabavke, koju će prema dogovoru provoditi škole nakon potpisivanja sporazuma o transferu novca što bi trebalo da se realizuje početkom mjeseca augusta, kako bi do septembra za učenike bili osigurani udžbenici.

IZVOR: PRESS OPĆINE

By Edin