Osnovna škola „Osman Nakaš“ u Sarajevu

Spisak udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2022/23. god.

Razred Nastavni

predmet

Naziv udžbenika/

radne sveske/priručnika

Ime i prezime autora Izdavačka kuća Br. učenika/  udžb.
I Bhs. jez. i knj. Maštalica 1 i Maštalica 2 Zehra Hubijar Bos. riječ- Sarajevo
Matematika Matematika 1 Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Moja okolina Moja okolina 1 Lugavić, Pašić Bosanska knjiga
Muzička k. Muzička kultura 1 Esad Šuman Bosanska knjiga
Likovna k. Likovna kultura 1 Hrvanović, Jaranović Bosanska knjiga
Engleski jezik First Friends 1 – udžbenik Novo izdanje Susan Iannuzzi TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. First Frends 1 Novo izdanje Susan Iannuzzi TKD „Šahinpašić“
Islamska vjeronauka Vjeronauka 1 Ibrahim Begović EL-Kalem
II Bhs. jez. i knj. Čitanka 2 „Leptir i cvijet“ Zehra Hubijar Štamparija Fojnica
Matematika Matematika 2 Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Matematika Radna sveska uz udžb. Matematika 2 Eldina Dizdar Bosanska knjiga
Moja okolina Moja okolina 2 Lugavić, Pašić Bosanska knjiga
Muzička k. Muzička kultura 2 Esad Šuman Bosanska knjiga
Engleski jezik First Friends 2 – udžbenik Novo izdanje Susan Iannuzzi TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. First Friends 2 Novo izdanje Susan Iannuzzi TKD „Šahinpašić“
Islamska vjeron. Vjeronauka 2 Muamer Tinjak El-Kalem
III Bhs. jez. i knj. Čitanka 3 „Žubor radosti“ Zehra Hubijar Dječija knjiga
Matematika Matematika 3 Boško Jagodić Sarajevo-Publishing
Moja okolina Moja okolina 3 Mediha Pašić Bosanska knjiga
Muzička k. Muzička/Glazbena k. 3 Esad Šuman Bosanska knjiga
Likovna k. Likovna kultura 3 Indira Jaranović Bosanska knjiga
Engleski jezik Familly and Friends –udžbenik Novo izdanje Naomi Simmons TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Familly and Friends Novo izdanje Naomi Simmons TKD „Šahinpašić“
Islamska vjeronauka Vjeronauka 3 Pleh, Tinjak El-Kalem
IV Bhs. jez. i knj. Čitanka 4  „Boja sreće“ Zehra Hubijar Bos. riječ- Sarajevo
Matematika Matematika 4 Boško Jagodić Sarajevo-Publishing
Moja okolina Moja okolina 4 Bijedić, Livnjak Sarajevo-Publishing
Muzička k. Muzička kultura 4 Selma Ferović Sarajevo-Publishing
Likovna k. Likovna kultura 4 Jasna Mujkić Sarajevo-Publishing
Engleski jezik Happy Street 1 – udžbenik Novo izdanje Maidment, Roberts TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Happy Street 1 Novo izdanje Maidment, Roberts TKD „Šahinpašić“
Islamska vjeronauka Vjeronauka 4 Ništović, Valjevac El-Kalem
V Bhs. jez. i knj. Čitanka 5 Š. i I. Šehabović Vrijeme i Nam
Bhs. jez. i knj. Naš jezik 5 Š. i I. Šehabović Vrijeme i Nam
Engleski jezik Happy Street 2 – udžbenik Novo izdanje Maidment, Roberts TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Happy Street 2 Novo izdanje Maidment, Roberts TKD „Šahinpašić“
Njemački jezik Njemački jezik 6 – drugi strani jezik Z. Maglajlija Dječija knjiga – Sarajevo
Matematika Matematika 5 Hamidović, Mujakić, Kovačević Vrijeme i Nam
Priroda Priroda 5 Numić, Vidović Bos. riječ-Sarajevo
Društvo Društvo 5 Enisa Kulašin Bosanska knjiga
Muzička k. Muzička kultura 5 Senad Kazić Bosanska knjiga
Osnove tehnike Osnove tehnike 5 – udžbenik Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Osnove tehnike Dnevnik rada uz udžb. Osnove tehnike 5 Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Kultura življenja Kultura življenja 5 ili

Kultura življenja 5 i 6

Subhija Kapić Bos. riječ-Tuzla
Islamska vjeronauka Vjeronauka 5 Prljača, Halilović El-Kalem
VI Bhs. jez. i knj. Čitanka 6 Verlašević, Alić Vrijeme i Nam
Bhs. jez. i knj. Naš jezik 6 A. i I. Džibrić Bos. riječ-Tuzla
Engleski jezik Project 2  – udžbenik Novo izdanje Hutchinson, Islamović TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Project 2 Novo izdanje Hutchinson, Islamović TKD „Šahinpašić“
Njemački jezik Njemački jezik 6 –  drugi strani jezik Zlata Maglajlija Dječija knjiga
Matematika Matematika 6 Galijatović, Onodi Bos. riječ-Tuzla
Biologija Biologija 6 Begić, Hadžihalilović… Bosanska knjiga
Geografija Geografija 6 Župančić, Pobrić Bos. riječ-Sarajevo
Historija Historija 6 Šabotić, Čehajić Nam-Tuzla
Informatika Informatika 6 Suada Numić Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Tehnička kultura 6 – udžbenik Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Dnevnik rada uz udžb. Tehnička kultura 6 Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Muzička k. Muzička kultura 6 Refik Hodžić Vrijeme i Nam
Likovna k. Likovna kultura 6 Indira Jaranović Bosanska knjiga
Islamska vjeronauka Vjeronauka 6 Grabus, Bašić El-Kalem
VII Bhs. jez. i knj. Čitanka 7 Verlašević, Alić Vrijeme i Nam
Bhs. jez. i knj. Naš jezik 7 Verlašević, Alić Vrijeme i Nam
Engleski jezik Project 3  – udžbenik Novo izdanje Tom Hutchinson TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Project 3 Novo izdanje Ton Hutchinson TKD „Šahinpašić“
Njemački jezik Njemački jezik 7 – drugi strani jezik Zlata Maglajlija Dječija knjiga
Matematika Matematika 7 Atija Fako Bos. riječ-Tuzla
Biologija Biologija 7 Hadžihalilović, Begić, Tupkušić Bosanska knjiga
Geografija Geografija 7 Greta Župančić Bos. riječ-Sarajevo
Historija Historija 7 Šabotić, Čehajić Vrijeme i Nam
Informatika Informatika 7 Suada Numić Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Tehnička kultura 7 – udžbenik Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Dnevnik rada uz udžb. Tehnička kultura 7 Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Fizika Fizika 7 Fahreta  Sijerčić Sarajevo-Publishing
Muzička k. Muzička kultura 7 Refik Hodžić Vrijeme i Nam
Likovna k. Likovna kultura 7 Željko Filipović Svjetlost-Sarajevo
Islamska vjeronauka Vjeronauka 7 Sulejmanović, Husić El-Kalem
VIII Bhs. jez. i knj. Čitanka 8 Verlašević, Alić Vrijeme i Nam
Bhs. jez. i knj. Naš jezik 8 Almira Hadžihrustić Sarajevo-Publishing
Engleski jezik Project 4 – udžbenik Novo izdanje Tom Hutchinson TKD „Šahinpašić“
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Project 4 Novo izdanje Tom Hutchinson TKD „Šahinpašić“
Njemački jezik Njemački jezik 8 – drugi strani jezik Zlata Maglajlija Dječija knjiga
Matematika Matematika 8 Aleksandra Junuzović Sarajevo-Publishing
Biologija Biologija 8 Begić, Hadžihalilović Bosanska knjiga
Geografija Geografija 8 Greta Župančić Bos. riječ-Sarajevo
Historija Historija 8 Šabotić, Čehajić Vrijeme i Nam
Informatika Informatika 7 –udžbenik za 7. razred Suada Numić Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Tehnička kultura 8 – udžbenik Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Dnevnik rada uz udžb. Tehnička kultura 8 Cvjetinović, Ljubović Bos. riječ-Sarajevo
Fizika Fizika 8 Muratović, Gabela Grafex-Mostar
Hemija Hemija 8 Miličević, Musić Sarajevo-Publishing
Muzička k. Muzička kultura 8 Refik Hodžić Vrijeme i Nam
Likovna k. Likovna kultura 8 Admir Mujkić Sarajevo-Publishing
Islamska vjeronauka Vjeronauka 8 Grabus, Neimarlija El-Kalem
IX Bhs. jez. i knj. Čitanka 9 Verlašević, Alić Vrijeme i Nam
Bhs. jez. i knj. Naš jezik 9 Amira Džibrić Dječija knjiga
Engleski jezik Challenges 4-udžbenik Mešić, Davis… Buybook
Engleski jezik Radna sveska uz udžb. Challenges 4 Amanda Maris Buybook
Njemački jezik Njemački jezik 9 Zlata Maglajlija Dječija knjiga
Matematika Matematika 9 Šefket Arslanagić Dječija knjiga
Biologija Biologija 9 Begić, Hadžihalilović Bosanska knjiga
Geografija Geografija 9 Bećirović, Hodžić, Bajraktarević, Sulejmanović Vrijeme – Zenica
Historija Historija 9 Šabotić, Čehajić Vrijeme i Nam
Informatika Informatika 7-udžbenik za 7. razred Suada Numić Bos. riječ-Sarajevo
Tehnička k. Tehnička kultura 9 Ahmetović, Numić Vrijeme i Nam
Tehnička k. Dnevnik rada uz udžb. Tehnička kultura 9 Ahmetović, Numić Vrijeme i Nam
Muzička k. Muzička kultura 9 Refik Hodžić Vrijeme i Nam
Likovna k. Likovna kultura 9 Jasna Mujkić Sarajevo-Publishing
Fizika Fizika 9 Gabela, Muratović Grafex-Mostar
Hemija Hemija 9 Miličević, Musić Sarajevo-Publishing
Islamska vjeronauka Vjeronauka 9 Grabus, Neimarlija El-Kalem

 

Napomene:

 

  1. Općina Novi Grad Sarajevo donira  besplatne udžbenike za sve učenike prvih razreda.

 

  1. Radne sveske, zbirke zadataka i priručnici će se nabavljati prema preporukama  učiteljica i nastavnika/ca.

 

By Edin