Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2022. godinu izdvojena su sredstva u iznosu od 15.000 KM za prevenciju maloljetničkog prijestupništva na području Općine Novi Grad Sarajevo. Dio finansijskih sredstava u iznosu od 7.000 KM realizovat će se putem sporazuma sa sedam osnovnih škola sa područja naše općine, dok će se preostali iznos od 8.000 KM raalizirati putem javnog poziva nevladinim organizacijama, a na osnovu Programa rada Službe za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo za ovu godinu.

Sa predstavnicima osnovnih škola “Osman Nakaš“, “Džemaludin Čaušević“, “Mehmedalija Mak Dizdar“, “Aleksa Šantić“, “Ćamil Sijarić“, “Avdo Smailović“ i “Sokolje“ jučer je Tajib Delalić, pomoćnik općinskog načelnika za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo potpisao sporazume za realizaciju projekata s ciljem preveniranja maloljetničkog prijestupništva.

Projekti se odnose na kreativne radionice za djecu u cilju kvalitetnog popunjavanja i provođenja slobodnog vremena (likovne, dramske, literarne, muzičke, ritmičke, savladavanje različitih vještina pravljenja ukrasnih predmeta i sl.), kao i edukativne radionice za djecu za osnaživanje u prevenciji rizičnih oblika ponašanja kod djece i povećavanja svijesti učesnika o rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim za korištenje različitih sredstava ovisnosti.

,,Mi smo pozvali sedam osnovnih škola i razgovarali sa njima prije nego su ušli u ovaj projekat. Ocijenili smo da bi dobro bilo da ovaj projekat radimo sa školama, jer se škole najviše susreću sa djecom koja su u sukobu sa zakonom, vršnjačkim nasiljem, djecom sklonom devijantnim ponašanjima i sl. Škole prepoznaju takvu djecu i oni će raditi sa tom djecom. Oni su brzo reagovali i dostavili su nama projekte, mi smo pretočili te projekte u sporazume i sa realizacijom ćemo početi od nove školske godine”, kazao je Delalić.

Direktorica OŠ ”Ćamil Sijarić” Esada Šahinagić kazala je da su jako pozitivno iznenađeni da su dobili mogućnost da učestvuju u ovako važnom projektu koji se tiče prevencije maloljetničke delikvencije.

,,Rado smo uzeli učešće u jednom ovakvom projektu. Veći dio posla preuzela je pedagogica škole budući da je stručno vezana za temu, ali svakako uz jednu svestranu pomoć nastavnika projekat će biti realizovan. Ciljna grupa su učenici sedmih razreda, nekako smatramo da u tom uzrastu trebamo malo da im ponudimo više alternativa, da im upotpunimo slobodno vrijeme, a svakako kroz radionice skrenemo pažnju na negativne posljedice neprihvatljivih oblika ponašanja“, istakla je direktorica Šahinagić.

Hašim Baždar, direktor škole „Avdo Smailović“ istakao je da Općina Novi Grad Sarajevo svake godine izdvaja dio sredstava u cilju poboljšanja uslova rada u samoj školi, te finansira i određeni broj projekata na koje su ove godine aplicirali.

„Uradili smo dobar projekat kojim radimo na prevenciji maloljetničkog prijestupništva kroz određeni broj radionica sa određenim brojem učenika uspješno ćemo raditi ovaj projekat koji će se realizirati u toku ove školske godine“, rekao je Baždar.

Edin Đedović direktor Osnovne škole „Osman Nakaš“ naglašava da je ovo jedan u nizu projekata Općine Novi Grad Sarajevo. “Zaista je do sada realiziran veliki broj projekata u našoj školi. Ovi projekti su vrlo bitni, jer je važno da škole preventivno djeluju kako ne bi dolazilo do vršnjačkog  nasilja. Ovim putem još jednom se želim zahvaliti Službi za boračka pitanja i Općini Novi Grad što su na ovaj način uložili finansijska sredstva u ove projekte, a samim time u našu djecu. Radionice imaju  uticaja na učenike u smislu kako da rješevaju neke nedoumice između sebe, da se na neki način preventivno djeluje da ne dolazi do vršnjačkog nasilja”, rekao je Đedović.

PRESS OPĆINE

Sa sedam osnovnih škola potpisani sporazumi za projekte prevencije maloljetničkog prijestupništva

By Edin